Úvodní strana

Definice (z latinského de = od, pryč a finis = hranice, tedy definitio = ohraničení, vymezení) je pokud možno jednoznačné určení významu nějakého pojmu. Pojem, který se definuje, je také nazýván definiendum (latinsky „co se má definovat“), zatímco popis významu definovaného pojmu se označuje jako definiens (latinsky „definující“).

Podle Aristotela je definice specifickým soudem, který má strukturu trojčlenného soudu (subjektkopulapredikát). Tvar definice je tedy "definiendum je definiens" [1]. V symbolických zápisech se pro významovou rovnost definovaného výrazu s výrazem definujícím užívá znak =_{{def}} nebo =_{{df}} (čte se "definičně rovno").